Samfunnsansvar

Samarbeid og støtte


Vi har valgt å gi en del av vårt overskudd til Kreftforeningen.

Forskningsfadder_2018.jpgSom Forskningsfadder ønsker vi å være en støttespiller til den langsiktige kreftforskningen, den som krever årevis med forskning og utprøving før resultatene kan brukes i praktisk kreftbekjempelse.

 


Lokal sponsor


I nærmiljøet har vi valgt å sponse kulturarrangementet
Bakklandsdagene. Dette er et årlig kulturarrangement med fokus på barn og familier.